LÊN ĐỀN THÁNH
Sr. Têrêsa

ĐK. Lòng hân hoan vui sướng mau mau ta vui bước lên đường, đi lên Đền Thờ Thiên Chúa tôn vinh Thiên Chúa nguồn tình thương.

1. Nhờ tình Chúa bao la con nay được bước vào Đền Thờ. Vang lên bài Thánh ca cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa là Cha.

2. Ngài hằng mãi công minh uy linh tỏa sáng trong Đền Thờ. Con dân cùng đến đây tôn thờ dâng lên ca khúc tạ ơn.