XIN MẸ ĐỒNG HÀNH
Fa Thăng

1/ Mẹ ơi xưa Mẹ đồng hành với Chúa Giê-su trong đời dâng hiến. Mẹ cùng con yêu với các môn đệ đến dự tiệc cưới Ca-na.Mẹ thương giúp con quên mình với Chúa Giê-su trong đời dâng hiến. Phục vụ tha nhân, bác ái khiêm nhường, trung tín theo Ngài tình yêu hiến dâng.

ĐK. Mẹ ơi Mẹ ơi, xin Mẹ đồng hành với chúng con. Mẹ ơi Mẹ ơi, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong cuộc đời dâng hiến. Mẹ ơi Mẹ ơi xin Mẹ đồng hành với chúng con. Mẹ ơi Mẹ ơi, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong cuộc đời hiến dâng.

2/ Mẹ ơi giúp con đồng hành với Chúa Giê-su trong đời dâng hiến. Mẹ dìu con đi giữa thế gian này vẫn còn nhiều nỗi gian nguy. Mẹ thương giúp con trung thành với Chúa Giê-su trong đời dâng hiến. Dù gặp gian nan vẫn bước theo Ngài, trung tín đến cùng trọn đời hiến dâng.