LẠY THẦY! KHÔNG
Nguyên Hữu

Lạy Thầy, không! Lạy Thầy, không! Lạy Thầy, không! Không đời nào Thầy rửa chân cho con! Không đời nào Thầy rửa chân cho con, không đời nào Thầy lại rửa chân cho con! Chúa Giê-su lên tiếng phán: "Này Phê-rô! Nếu Thầy không rửa chân cho anh, nếu Thầy không rửa chân cho anh, thì anh sẽ không tham dự, sẽ không chung phần với Thầy".

Vâng, lạy Thầy! Vâng, lạy Thầy! Vâng, lạy Thầy! Xin cứ rửa chân cho con, xin cứ rửa tay cho con, xin cứ rửa toàn thân con. Chúa Giê-su lên tiếng phán: "Người nào đã tắm rồi thì cần rửa chân thôi, không cần rửa thêm chi nữa, các anh đã trong sạch mà không phải hết các anh đã sạch trong".