VỚI THÁNH GIUSE
Phanxicô

ĐK: Tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa với cả tâm tình của Người Công Chính là Thánh Giu-se.

1. Không một lời, không một tiếng, mà thanh âm thiết tha trong lòng thánh nhân đã vang vang khắp nơi nơi, gửi Tin Vui đến muôn người.

2. Trong thinh lặng, trong nhịp sống, và trong bao giấc mơ chiêm niệm gẫm suy, Người vâng nghe ý Chúa ban, và luôn mau mắn chu toàn.

3. Với ơn Trời, con nguyện ước hằng theo gương thánh nhân trên đường thế gian, vâng tim nhân ái yêu thương toả hương công chính, khiêm nhường.