LỜI KINH NGUYỆN CẦU
Vũ Đình Ân


1. Lời kinh nguyện cầu dâng lên Chúa là tiếng hát đơn sơ, là những nỗi ước mơ. Lời kinh nguyện cầu dâng lên Chúa là tiếng hát yêu thương từ khắp chốn tha phương.

ĐK. Sáng danh một Cha Hal-le-lu-ia! Vinh quang Chúa con ngợi ca. Hát lên người ơi! Hal-le-lu-ia! Bằng lời kinh nguyện cầu.

2. Lời kinh nguyện cầu dâng lên Chúa là tiếng hát tin yêu làm lễ tế hiến dâng. Lời kinh nguyện cầu dâng lên Chúa là tiếng hát tôn vinh lòng cảm mến tri ân.