LỜI NGUYỆN CẦU
Đặng Đình Khoa

Theo lời Cha con bước vào đời khi tình yêu lên tiếng gọi mời. Tuy cuộc đời nhiều nỗi gian nan, vai nặng thêm sức yếu dại khờ. Yêu nghĩa là chấp nhận tất cả. Cho dẫu đời nhỏ xuống mồ hôi.

Cúi lạy Cha con bước vào đời cho trần gian thêm những nụ cười. Xin cho đàn con cháu mai sau sẽ trở nên nhân chứng Nước Trời. Cho Nước Ngài cõi đời rộng mở và Danh Cha cả sáng đất trời.

Xin cho con tràn đầy ơn Chúa. Ngày tháng qua trên bước đường đời. Khi an vui gặp nhiều gian khó. Cho con luôn trung tín trọn đời. Maria Mẹ đầy ơn phúc. Phù giúp con nâng đỡ độ trì. Cho gia cang cuộc đời vui sống. Cho con noi gương Thánh Gia Người.

Cúi lạy Cha con bước vào đời xin được luôn yêu Chúa trọn đời. Yêu mọi người cuộc sống dương gian, mãi trở nên nhân chứng Nước Trời. A-men.