MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC
Đặng Đình Khoa


Trần gian xưa đi trong âm u xa nhan Thánh Cha. Tội A-dong E-va kiêu căng nối gót Sa-tan. Nhờ tình thương bao la khoan dung nên Cha đã hứa. Hứa ban cho con cháu E-va Thánh Mẫu dịu dàng.

Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt đất, đầu đội triều thiên mười hai sao sáng. Người sẽ đạp đầu mãng xà, thắng Sa-tan gian tà.

Maria bao năm bên con qua bao khó khăn. Đường lên Gol-go-tha xa xôi nước mắt tuôn rơi. Nhìn con yêu treo trên cây cao đau thương muôn lối. Thánh Maria cứu nhân loại với con yêu Người.

Mẹ là Đấng Đồng công cứu chuộc loài người. Trần gian nay bao nhiêu hân hoan bên nhan Thánh Cha. Tội A-dong E-va xưa kia nay đã qua rồi. Nhờ Ngôi Hai Giê-su hy sinh treo trên Thánh giá. Thánh Maria cứu nhân loại với con yêu Người.