TÌNH VỜI VỢI
Đặng Đình Khoa


Trên trần gian này có tình nào vời vợi bằng tình Chúa Giêsu yêu trần gian u tối. Chúa là Chúa Trời mang phận hèn làm người để truyền bá Thiên ân treo mình trên núi cao.

Tình Ngài thương con bao la mây trời trăng sao vời vợi. Sâu hơn nước đại dương tình yêu không bờ bến. Tình Ngài thương con như nước suối nguồn nên như dại khờ tình thắm thiết thiên thu.

Trong cuộc sống này mang phận hèn loài người, nguyện làm sáng danh Cha trên trời cao chói lói. Mến yêu Chúa Trời, yêu người vì mọi người, đời tận hiến cho nhau như lòng Cha ước ao.