THÂN CON LÀ HẠT GIỐNG
Đặng Đình Khoa


1. Hạt giống khi thối đi, sẽ phát sinh nhiều hoa lá, cây trái xum xuê ngày mùa, lũ chim đậu trên cành, tỏa che bóng mát cho muôn nhà (cho muôn nhà). Bao chứng nhân tuôn rơi máu đào, bao thây đổ vì niềm tin, trên quê hương chúng ta ngày nào vì Giáo hội Việt Nam.

ĐK. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là gương sáng cho muôn dân.

2. Sự sống cha ông hiến dâng xin Chúa thương ban nhiều hồng ân, cho thế nhân chung một lòng biết tôn thờ Chúa Trời, là Cha quyền năng tạo tác muôn muôn loài (muôn muôn loài). Xin Chúa ban cho con dân Việt luôn chan hòa tình thương Chúa, cho quê hương sống trong hòa bình, danh Chúa được cả sáng.

3. Đoàn chúng con, dâng Nước Nam xin hát ca dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cho dân Lạc Hồng chứng nhân của Nước Trời, dựng xây nền Hội Thánh muôn muôn đời (muôn muôn đời). Bao chứng nhân tuôn rơi máu đào, bao thây đổ vì niềm tin, trên quê hương chúng ta ngày nào vì Giáo hội Việt Nam.