THIÊN CHÚA CỦA TÔI
Đặng Đình Khoa

Cha tôi đã yêu tôi. Khi tôi chưa là người. Khi tôi còn trong nôi. Khi tôi chưa là tôi. Là chi. Ngài đã cho tôi cả trùng dương vời vợi. Ngàn vì sao trên trời. Cỏ cây và sông núi. Ngài đã cho tôi một tình yêu tuyệt vời. Trong con tim nhỏ bé. Ôi gia tài của tôi.

Rồi trần gian lỗi phạm. Quên lời Ngài đã phán. Ăn trái cấm vườn xưa. Thiên nhan đành lìa xa. Cha tôi quá yêu tôi. Sai Con yêu của Ngài. Loan Tin Mừng tình yêu. Hy sinh trên đồi cao. Cho nhân gian đời vui.

CODA. Ôi tình yêu ấy bao la sâu thẳm. Xin cảm tạ Cha muôn đời.

Cha tôi vẫn yêu tôi. Khi tôi xa lìa Ngài. Lang thang tìm cuộc vui. Quên bao ân tình Cha rộng ban. Ngài vẫn kiên tâm chờ ngày tôi trở lại, được cùng Cha trên trời. Hưởng gia nghiệp cao quý. Ngài vẫn cho tôi một tình yêu tuyệt vời. Giang đôi tay từ ái. Ôm con vào lòng Cha.