XIN DÙNG CON THEO Ý CHÚA
Đặng Đình Khoa

Lạy Chúa xin cứ dùng con theo ý riêng Ngài. Nên đôi chân đưa người mù lòa, làm miệng lưỡi cho người bị câm, và nên tiếng kêu cho người đang oán than. Xin cứ sai con ra ngoài đường vắng, đem chăn ấm cho người giá lạnh, đem thuốc men cho người yếu đau, và đem bánh cơm cho người đang thiếu ăn.

Xin đừng để con theo ý của con nhưng theo ý Cha trên trời, để con mãi mãi là men cho đời, là con của Cha, để con như muối mặn ướp cho đời, là anh em của nhau.

Lạy Chúa xin cứ dùng con theo ý riêng của Ngài. Nên đôi chân xây dựng hòa bình, cầm đèn sáng soi nẻo đường ngay, đang chia nỗi đau ai còn đang khóc than. Xin cứ sai con đi vào cuộc sống, xây mơ ước cho người thất vọng, yêu mến nhau cho dù không thiết thân, hòa chung tiếng ca dâng về Cha chí nhân.