GIÊSU VUA BÌNH AN
Đặng Đình Khoa


Chúa Giêsu ban cho con bình an. Chúa Giêsu ban cho con bình an. Đường đời mênh mông bước đi biết đâu bến bờ dọc đường chông gai quân thù giăng lối. Ngài là chân lý dẫn con bước đi trên đời, Chúa cho con nơi nghỉ ngơi.

Chúa Giêsu ban cho con bình an. Chúa Giêsu bạn cho con bình an. Chuyện buồn chuyện vui tháng năm theo nhau mỗi ngày, người tìm cuộc vui xa rời chân lý. Ngài là đường đi dẫn con qua nơi u sầu, tới quê an vui trường sinh.

Giêsu khoan nhân địa cầu trông ngóng, lời Người sáng soi vạn nẻo đường. Xin thương thứ tha cuộc đời tội lỗi. Khấn ban ơn bình an.