TƯỞNG NIỆM GOLGOTHA
Đặng Đình Khoa


Trên đồi Golgotha từng dòng máu tuôn tràn. Gọi tên Cha thiết tha. Ngài gục xuống ly trần. Trên đồi Golgotha trời đất cũng u buồn. Giờ biệt ly Chúa tôi trời âm u đất động.

Chúa Trời ôi, Chúa Trời ôi, Chúa của tôi, Ngài đã chết đau thương, chịu bao nỗi nhọc nhằn. Đành hy sinh tấm thân đền tội cho bao người. Chúa Trời ôi, Chúa Trời ôi, Chúa của tôi, Ngài đã chết đau thương, đổ dòng máu cuối cùng. Đành hy sinh tấm thân đền tội cho bao người.

Trên đồi Golgotha, Mẹ đứng đó khóc thầm. Nhìn thân con nát tan dòng lệ tuôn chan hòa. Trên đồi Golgotha, nhiều kẻ chết sống lại. Bọn quân canh thất kinh. Ngài là Con Chúa Trời.