CỦA LỄ TÌNH YÊU 5
Sr. Têrêsa & Hiếu Anh


ĐK. Lạy Chúa con xin hiến dâng Ngài, tình yêu ngây thơ bé nhỏ của con. Lạy Chúa con xin hiến dâng Ngài yếu hèn.

1/ Đây tâm hồn bé nhỏ, và đây thân xác con yếu hèn. Xin dâng về Cha hiền, dủ thương, nâng đỡ, con vững bền.

2/ Xin dâng Ngài tất cả, buồn vui, mơ ước, trong cuộc đời. Nên như một lễ vật toàn thiêu, dâng hiến, cho Vua Trời.

3/ Con xin nguyện hết lòng, từ nay, yêu Chúa yêu mọi người. Luôn khiêm nhường trong sạch, mẹ cha luôn kính yêu, vâng lời.