NGUYỆN DÂNG LÊN CHÚA
Thơ Thảo

Nguyện dâng lên Chúa rượu bánh trắng tinh thơm lành là bao công khó của những ngày qua.

ĐK: Dâng Ngài đời con (Con xin dâng lên Ngài) ước vọng tuổi xuân (Con xin dâng lên Ngài) dâng hiến tất cả tâm hồn (Con xin dâng lên Ngài) và trọn thân xác nguyện Chúa giữ gìn con.

1/ Như làn hương toả ngát nhan Ngài lời nguyện này con xin tiến dâng dù bao khó khăn gian nguy thề luôn son sắt thuỷ chung.

2/ Như rượu thơm bánh trắng tinh tuyền đời con nguyện xin như lễ dâng tựa như lễ dâng ban chiều đồi cao dâng hiến tình yêu.