NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI
Sr. Têrêsa


ĐK. Ai đưa mình lên, sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên. Người khiêm tốn có Chúa luôn ở kề bên, người khiêm tốn tâm hồn luôn bình yên.

1. Thiên Chúa dạy con hãy luôn luôn khiêm nhường, mến Chúa, yêu người, danh lợi chẳng vương. Chúa là tình thương, chứa chan ân tình mến thương, Ngài thúc bách con hãy mau nên thánh trong đời thường.

2. Thiên Chúa tình yêu, tình yêu ôi cao vời, chiếu sáng muôn đời, tỏa rạng muôn nơi. Chúa nguồn ủi an, đỡ nâng khi đời chơi vơi, Ngài dõi mắt theo, ở bên con mãi không xa rời.

3. Cuộc sống trần gian tựa hoa mau phai tàn, sóng gió vô vàn, nguy hiểm tràn lan. Chúa nguồn bình an giúp con luôn được an khang, Ngài dẫn dắt con vượt qua hiểm nguy an toàn.