GIÊSU CON XIN NGÀI
Anh Tuấn

1. Dặm đường Em-maus chơi vơi giữa cơn buồn đau. Dặm đường Em-maus cô đơn từng nỗi u sầu. Thì kìa Ngài đến ngay bên, đồng hành từng bước trung kiên. Lời Ngài sưởi ấm con tim ban niềm tin.

ĐK: Giê-su: con xin Ngài! Ở lại cùng con luôn mãi. Giê-su: con xin Ngài! Đừng xa lánh con. Con tin, con yêu Ngài! Dù đường còn xa xa lắm. Tay con trong tay Ngài bình an tháng ngày.

2. Đường trần con đi bao nhiêu khó khăn hiểm nguy. Ngài ở bên con, nhưng con nào có hay gì. Nhịp đời nhiều lúc chênh vênh, thuyền đời nhiều lúc lênh đênh. Ngài hằng nhịp bước ngay bên không rời xa.

3. Nguyện Ngài ban ơn cho con sắt son chẳng phai. Một lòng tin yêu, trung kiên theo bước chân Ngài. Lòng Ngài từ ái bao dung, Ngài nào đành lỡ quay lưng, để một mình bước chân con trong màn đêm.