LỜI KINH DÂNG CHÚA
Anh Tuấn


1. Xin cho cuộc đời con, luôn đặt niềm tin nơi Chúa. Xin cho cuộc đời con, luôn phó thác trong tay Ngài. Dù gian nan trên đường dài, dù mây đen che khuất lối. Xin cho con vững lòng hằng cậy trông nơi Chúa quan phòng.

ĐK: Xin cho con luôn biết sống với tâm hồn trẻ thơ. Xin cho con luôn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa tháng năm chẳng đổi thay. Khi an vui hay khốn khó trọn đời theo Chúa thôi.

2. Xin cho trọn đời con, trung thành lời con tuyên hứa. Xin cho trọn đời con, theo bước Chúa luôn không rời. Đường Can-vê con ngại ngần, vì thân con bao yếu đuối. Xin cho con sức mạnh, vượt đường xa theo Chúa đến cùng.

3. Đây đôi dòng lệ rơi, theo từng lời kinh sám hối. Trong đêm dài lẻ loi, con ngỡ Chúa xa con rồi. Nguồn yêu thương con tìm về, bờ an vui mong bước đến. Xin cho con nép mình vào tình thương nơi Chúa nhân hiền.