ÔI TÌNH YÊU CHÚA
Huy Hoàng

1. Như mẹ hiền yêu mến con thơ, cho con vui sống mẹ chịu gian khổ. Chúa thương con từ trời xuống thế, mang thân phận người chịu khổ vì con. Luôn chậm giận và rất từ tâm, luôn luôn tha thứ, dù con tội nhiều. Ai nào suy thấu tình yêu thẳm sâu thương con chấp nhận chịu chết thương đau.

ĐK: Ôi tình yêu Chúa cao sâu vĩ đại, con xin trọn đời thờ kính suy tôn. Yêu thương nhân loại Ngài đã dâng mình, chịu chết hy sinh thân treo thập giá. Ôi tình yêu Chúa cao sâu vĩ đại, không giữ cho mình quyền thế vinh quang. Chỉ vì yêu thương con người tội lỗi, Ngài đến gian trần hiến dâng cuộc đời.

2. Lưỡi đòng nhọn đâm thấu tim yêu, trao cho nhân thế cạn giọt máu đào. Chúa không mong điều gì cho Chúa, nhưng cho người đời được xoá tội khiên. Dâng đời mình nên lễ toàn thiêu, dâng lên Thiên Chúa, chỉ mong một điều, cho người trần thế được ơn tái sinh, khi tin theo Ngài được xoá tội tình.

3. Xin trọn đời thờ kính tin yêu, tin yêu nơi Chúa, đời đời nhân từ. Mãi thương con và hằng tha thứ, khi bao tội đời nặng trĩu hồn con. Nơi tình Ngài con mãi cậy trông, gian nan nguy khó lòng vẫn một lòng, trông cậy nơi Chúa tình không đổi thay, yêu thương con người dù đã phản bội.