ÔI THẬP GIÁ CAO SANG
Huy Hoàng


ĐK. Ôi thập giá cao sang rực rỡ! Mang nguồn ơn cứu độ đến cho gian trần. Ôi thập giá hiển trị toàn thắng! Thập giá xua đuổi hết bao tội tình.

1. Chúng con xin tôn thờ Thánh Giá Chúa. Hát mừng Ngài sống lại hiển vinh. Chính bởi vì nhờ cây thập giá, niềm hân hoan đã tràn ngập khắp địa cầu.

2. Khắp nơi nơi trên trời ở dưới đất, cúi lạy thờ Đấng chịu khổ đau. Chết thảm sầu, chịu treo thập giá, để muôn dân sẽ được hưởng phúc đời đời.

3. Khắp muôn rừng không một cây thanh cao, lá cành và trái ngọt đẹp tươi xinh, Chỉ thập tự, một cây, nguồn ơn phúc, cành vươn cao, trái ngọt tẩy xoá tội đời.