CHA VẪN CHỜ CON
Đinh Công Huỳnh


1. Đời con như áng mây bay phiêu bạt nổi trôi tháng ngày. Tìm vui nơi chốn xa hoa lãng quên ân tình bao la. Trần gian bến mê lầm than còn bao vấn vương ngổn ngang. Lòng con cứ mãi mê muội chìm trong u tối cuộc đời.

ĐK. Bao năm tháng Cha đợi con về Ngài hằng mong con xa tội lỗi (và một lòng) Con xin quyết trở về với suối nguồn yêu thương, Ngài ơi!

2. Ngày qua con sống bê tha xa dần tình Cha hải hà. Giờ đây con quyết quay về lánh xa con đường u mê. Tội con ngất cao trời mây làm sao xứng ơn Ngài đây? Nguyện xin ơn thánh thanh tẩy rửa sạch tội lỗi chất đầy.

3. Ngày qua Cha vẫn trông mong con sẽ hồi tâm lỗi lầm. Tìm về nương bóng yêu thương chứa chan ân tình bao dung. Ngài ơi! Xót thương đời con nhiều phen ngã sa lầm than. Vì con yếu đuối trăm bề bội ân nên lỗi câu thề.