GƯƠNG PHỤC VỤ
Sr. Hoàng Phương


1. Chúa đã đến nơi gian trần. Ngài đã hiến thân phục vụ. Từ (là từ) Bê-lem cho đến tận đồi Can-vê. Chúa đã sống cho mọi người, và Chúa đã yêu thương loài người. Chúa hằng tha thứ, tình yêu mãi chẳng vơi.

ĐK. Con muốn yêu thương như Chúa. Và con muốn sống như Ngài. Là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em. Tình thương chia sớt cho nhau và cùng giúp nhau nên thánh.

2. Chúa thánh hiến con cho Ngài và Chúa muốn con phục vụ. Này (là này) thân con xin Chúa dùng vì Danh Chúa. Chúa đã hiến thân một đời, nguyện Chúa giúp con theo đường Ngài. Xin trọn đời con được luôn sống vì yêu.

3. Chúa dẫn bước con trong đời. Lời Chúa nấu nung miệt mài. Và Lời Ngài sai đi, đi đến tận cùng thế giới. Nối kết trái tim mọi người để Chúa lớn lên trong từng người. Chung một vòng tay dựng xây mối hiệp thông.