PHÓ THÁC CHO CHỨA
Sr. Hoàng Phương


1. Xin cho con biết đặt niềm tin vào Chúa chí nhân. Ngài đưa con đi trên cuộc đời dù lắm gian nan. Đây tay con xin Ngài nắm lấy, đây tim con Ngài luôn giữ gìn. Đây cuộc đời con Ngài chở che trong tình yêu quan phòng.

ĐK. Phó thác trong bàn tay của Thiên Chúa, con an tâm bước đi về tương lai. Phó thác trong bàn tay của Thiên Chúa, con vui tươi dấn thân phục vụ. Phó thác trong bàn tay của Thiên Chúa, dẫu những gian nan, đau thương ngập tràn. Tình yêu Chúa dang cánh tay ôm con vào lòng.

2. Xin cho con biết đặt niềm tin vào Chúa chí nhân. Ngài đi bên con, luôn phù trợ bổ sức cho con. Con an tâm tin tưởng nơi Chúa, luôn hiên ngang hiểm nguy coi thường. Hướng về trời cao lòng khát khao Chúa là chốn náu nương.

3. Xin cho con luôn đặt niềm tin vào Chúa chí nhân. Tựa như con thơ trong tay mẹ nào có lo chi. Không hơn thua danh lợi trần thế, không so đo thiệt hơn phần mình, tin tưởng cậy trông vào tình yêu Chúa là Đấng tín trung.