TÌNH CHÚA YÊU CON 2
Sr. Hoàng Phương


1. Tình Chúa yêu con bao la hơn muôn trùng khơi. Tình Chúa yêu con con không thể nói nên lời. Ngài ban cho con muôn phúc ân từ trời cao. Mỗi ngày con sống là sống trong vòng tay Chúa Trời.

ĐK. Ôi tình yêu Thiên Chúa trải qua bao thời gian không gian. Ôi tình yêu Thiên Chúa trường tồn qua muôn thế hệ. Tình yêu Thiên Chúa nâng con lên từ hạt bụi nhỏ nhoi, nâng niu con như vòng tay mẹ hiền, đỡ nâng con suốt tháng ngày trần gian.

2. Ngày tháng trôi qua con vui sống trong hồng ân. Vì Chúa yêu con gánh lấy tội lỗi nhân trần. Chỉ vì yêu con Ngài phó dâng trót mạng sống. Máu hồng lai láng minh chứng cho tình yêu Chúa Trời.

3. Tình Chúa yêu con trao ban biết bao hồng ân. Từ chốn hư không Chúa đã chọn khắc tên con. Ngài cho con sống để hát ca, chúc tụng Chúa. Cuộc đời con đây nguyện hiến dâng thực thi ý Ngài.

4. Tình Chúa yêu con khoan dung tha muôn lỗi lầm. Dù biết cho con yếu đuối, tội lỗi, vong ân. Rửa sạch hồn con nên trắng tinh hơn màu tuyết. Bao ngày con sống nguyện dấn thân truyền rao Tin Mừng.