TRI ÂN TÌNH CHÚA
Sr. Hoàng Phương


ĐK. Xin tri ân Chúa vì muôn phúc ân thật cao quý thay. Xin tạ ơn Chúa đã chở che bao bọc con đêm ngày. Xin tri ân Chúa biết lấy chi đáp đền cho xứng cân. Hát câu ca ngợi muôn con tim hòa nhịp hoan ca.
Con vui ca hát tạ ơn Chúa đã tặng ban Thánh ân. Ngôn từ nhân gian có là chi bì ơn cao trọng. Tầng trời hòa ca núi sông chung lời ca tán dương. Chúa yêu nhân trần ban ơn thiêng tràn trên dương thế.

1. Hai mươi lăm năm qua, tuổi thanh xuân con tận hiến Chúa Trời. Sống đời ơn Thánh Chúa dẫn đưa đời con bước tới. Dù đường con đi tuổi dại khờ đắm mê trong lỗi tội. Chúa vẫn yêu con thánh hóa con làm tươi mới cuộc đời.

2. Năm mươi năm trôi qua ngàn ơn thánh con chẳng nói nên lời. Lấy gì báo đáp những phúc ân ngày đêm tiếp nối. Dù đường con đi phận mọn hèn lắm khi con ngã quỵ. Chúa vẫn thứ tha thánh hóa con làm tươi mới cuộc đời.

3. Bao nhiêu năm trôi qua nhờ ơn Thánh con vững bước trung thành. Hết lòng theo Chúa lúc đắng cay hoặc khi an vui. Đời con hôm nay, ngàn dần tàn xác thân đã mỏi mòn. Con vẫn luôn tin Chúa ở bên làm con thấy an lòng.