CHÚA LÀ HẢI ĐĂNG
Sr. Hoàng Phương


1. Con là bé thơ nép mình trong Chúa ôi sướng vui. Bao ngày tháng qua Chúa vẫn chở che dìu dắt con. Dù trong đêm tối con vượt qua thung lũng sâu. Chúa vẫn ân cần dìu con tới quê bình an.

ĐK. Tình yêu Thiên Chúa ôi thiết tha con mãi tụng ca Danh Thánh Cha, suốt đời con xin khắc ghi tình Cha hải hà. Đời bao sóng gió con vững tin Chúa là hải đăng dọi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa.

2. Con hằng khát khao nương tựa vào Chúa mỗi phút giây. Chúa hằng chở che tháng ngày con đâu sợ hãi chi. Mặ cho mưa gió hay hiểm nguy con bước đi. Chúa vẫn dịu dàng dìu con tới quê bình an.

3. Con hằng náu thân trong nhà của Chúa ôi sướng vui. Đêm ngày phó dâng xác hồn để yêu một Chúa thôi. Trần gian lôi kéo con quên giao ước xưa. Chúa vẫn nhân từ vòng tay chứa chan tình thương.