TRẦM LẶNG
Sr. Hoàng Phương


1. Ngày lại ngày đêm lại đêm. Lạy (i i) Thiên Chúa con sẽ đứng trước Nhan Ngài để chiêm ngưỡng dung nhan. Hai tay con cung kính lạy Thiên Chúa muôn loài con sẽ đứng trước Nhan Thánh Ngài để chiêm ngưỡng dung nhan Ngài.

ĐK. Lạy (i i i) Chúa con khắc khoải kiếm tìm Chúa, con mong được ở trong Nhà Chúa. Xin Chúa chớ bỏ rơi con khi sức lực con suy tàn. Xin Chúa hãy chở che con và ở bên con mãi luôn không rời.

2. Trong lặng thầm trong tịch liêu. Dưới bầu trời bao la con sẽ đứng trước Nhan Ngài nguyện dâng trái tim son. Trong đêm khuya thanh vắng lạy Thiên Chúa muôn loài con sẽ đứng trước Nhan Thánh Ngài để chiêm ngưỡng dung nhan Ngài.