HIẾN DÂNG
Sr. Hoàng Phương


1. Lạy Chúa, Chúa đã chọn con, thì xin Chúa hãy chon con. Đây đời con xin dâng trọn cho Chúa. Dẫu biết rằng phận con yếu đuối mỏng manh. Xin tình yêu Ngài thương phù trì đỡ nâng.

ĐK. Này đời con đây xin dâng lên Chúa con trông cậy ở tình yêu Ngài. Này trọn đời con luôn yêu Chúa để cùng Chúa đến với tha nhân. Này đời con xin dâng lên Chúa con muốn như khí cụ trong tay Ngài. Để trọn đời con là một bài ca vang hát lên khúc nhạc tình yêu.

2. Trần thế dẫu có đổi thay, đời con Chúa giữ gìn luôn. Dâng quả tim yêu thương làm hy tế. Chúa đón nhận và xin sánh bước cùng con. Giữa trần gian ngược xuôi dòng đời nổi trôi.