TRÁI TIM MẸ
Sr. Têrêsa

ĐK. Trái tim Mẹ chan chứa tình yêu thắm nồng. Mẹ được diễm phúc cưu mang, nuôi nấng, bế bồng. Đấng cứu độ muôn dân luôn hằng đợi trông, trái tim Mẹ như biển rộng mênh mông.

1/ A-ve-ma-ri-a tình yêu Mẹ luôn thiết tha. Mỗi khi con yếu đuối ưu phiền lo âu, ngước trông lên Mẹ an vui quên hết u sầu. Mẹ là nơi con nương tựa giữa đời bể dâu.

2/ A-ve-ma-ri-a tình yêu Mẹ luôn sắt son, mãi bên con sớm tối không rời xa con. Có Mẹ trong đời con luôn hạnh phúc ấm lòng, dù đời gian nan khó nguy vững lòng cậy trông.