25 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Lm. Nguyên Lễ

1/ Hai mươi lăm năm, một chặng đường ta đã đi qua. Hai mươi lăm năm,ngày từng ngày Chúa dẫn đưa ta. Hai mươi lăm năm,dù cuộc đời bao nhiêu vất vả, nhưng tình Chúa thương ta, hằng luôn chan chứa bao la.

ĐK: Hai mươi lăm năm đây một chặng đường, nguồn hồng ân tuôn trào xuống miên trường, cảm tạ tình Chúa yêu thương, con hòa bài ca du dương. Xin cho tương lai giữa ngàn dặm trường, dù hiểm nguy con được mãi kiên cường, cùng Ngài về khắp muôn phương, loan truyền Danh Chúa Tình Thương.

2/ Bao nhiêu năm qua, nhờ nhiều người chung sức chung tay, dâng muôn hy sinh cùng nhọc nhằn mới có hôm nay. Xin ghi nơi đây, niềm cảm tạ tri ân hết thảy, xin người mãi chung tay, dựng xây trên bước tương lai.

3/ Tương lai ta đi dù đường dài xin chớ lo chi. Có Chúa dẫn bước còn sợ gì những nỗi gian nguy. Tương lai ta đi, đặt trôn niềm tin nơi Chúa Cả. Mong tình Chúa bao la làm cho sinh trái đơm hoa.