HỒNG ÂN 25 NĂM
Lm. Nguyên Lễ


1/ Hai mươi lăm năm thời gian trôi qua mau, hồng ân Chúa ban ôi dạt dào. Hai mươi lăm năm chặng đường đã đi qua, đoàn con nay thiết tha, chung lời ca tạ ơn.

ĐK: Cùng hát ngàn tiếng ca, và kết ngàn đóa hóa, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, luôn thiết tha. Nguyện Chúa hằng đỡ nâng, dìu dắt đoàn chúng con, suốt một đời hăng say làm chứng cho Ngài luôn.

2/ Đây bao hy sinh cùng muôn muôn câu kinh, đoàn con kính dâng trong niềm tin. Xin cho nơi đây, mọi người sống an vui, nhờ tin nơi Chúa thôi, xứ đạo luôn đẹp tươi.

3/ Xin dâng hôm nay, cùng xin dâng tương lai, dù muôn khó nguy không đổi thay. Có Chúa dẫn lối cuộc đời hết đơn côi, đoàn con đi khắp nơi, loan truyền Danh Ngài thôi.