HÃY SÁM HỐI
Lm. Nguyên Lễ


ĐK. Hãy sám hối, và tin vào Phúc Âm. Hãy sám hối, và tin vào Phúc Âm. Chúa đã đến, Ngài kêu gọi chúng ta: Hãy sám hối, và quay về với Cha.

1/ Ai đang sống trong lỗi lầm, ai đang đắm mê thế trần, này Lời Chúa kêu gọi hồi tâm, này người hỡi, thôi đừng làm ngơ.

2/ Mau mau bước chân quay về, ăn năn hết muôn lỗi lầm, vì này Chúa luôn giàu tình thương, Ngài sẽ xóa Muôn vàn tội vương.

3/ Bao năm sống xa nhan Ngài, nay con quyết tâm trở về, nguyện cầu Chúa tha mọi tội khiên, để cuộc sống con được bình yên.