TIẾN LÊN ĐỀN THỜ
Lm. Nguyên Lễ

1/ Chung nhịp bước, đoàn con tiến lên đền thờ, nơi hẹn ước cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa. Bao năm tháng trôi qua, hồng ân Chúa như mưa, hằng đổ tuôn chan hòa, để trần gian tươi thắm hương hoa.

ĐK. Năm mươi năm qua, hồng ân Chúa ban chan hòa, giữ gìn đoàn con, vượt muôn khó nguy đường xa. Năm mươi năm qua, hồng ân tuôn tràn chan chứa, con nay lấy gì, mà tạ ơn Thiên Chúa cho vừa.

2/ Lên nhà Chúa lòng con sướng vui ngập tràn, nơi nhận lãnh, đầy dư muôn vàn ơn Thánh, con dâng khúc tri ân, tình thương Chúa vô ngàn, hằng khứng ban dư tràn, để đời con vui sống hân hoan.

3/ Đây cuộc sống đoàn con sớm hôm miệt mài, dâng về Chúa, nguyện thương giữ gìn mãi mãi, dâng gian khó hôm nay, và mơ ước tương lai, nguyện đỡ nâng đêm ngày, giúp đoàn con yêu mến không phai.