HÃY HÁT LÊN
Lm. Nguyên Lễ

ĐK. Hãy hát, hãy hát lên người hỡi, hãy hát, cho cuộc đời thêm vui, hãy hát cho nụ cười thêm tươi,
cho người mọi nơi, dâng tràn niềm vui.

1/ Dù cuộc đời, còn khó khăn đầy vơi, lòng dặn lòng, hãy vững tin người ơi, dù đường đời chông gai đầy muôn lối, đừng ngại gì, nào ta cùng đi tới.

2/ Dù lòng người nhiều dối gian đổi thay, nguyện một lòng hằng sống luôn thẳng ngay, dù trần đời
bao mê lầm oan trái, nhìn về trời, nguyện theo Ngài mãi mãi.