DÂNG CÔNG ĐỨC TIỀN NHÂN
Lm. Nguyên Lễ


1/ Xin dâng lên đây nén hương trầm, tưởng nhớ về công đức tiền nhân, bao năm qua, nắng mưa nhọc nhằn, cho xứ đạo thêm sắc thêm xuân.

ĐK: Xin dâng tâm tình cảm mến, tri ân, của toàn xứ đạo, dâng lên cảm tạ Thiên Chúa, ghi ơn biết bao tiền nhân. Tương lai dẫu ngàn gian khó, vững vàng cậy tin nơi Chúa, kế thừa công đức tiền nhân, cho xứ đạo tươi thắm lộc xuân.

2/ Xin dâng lên muôn đóa hoa lòng, hợp với niềm, tin mến cậy trông, cho dương gian dẫu bao thăng trầm, luôn vững lòng, theo Chúa đến cùng.

3/ Xin dâng cha rượu bánh thơm nồng, với lễ vật dân Chúa hiệp dâng, mong cha thương biến nên lương thần, ban phúc lành nuôi sống muôn dân.

4/ Muôn con tim, chung kết tâm tình, xin cảm tạ, Thiên Chúa từ nhân, bao năm qua đỡ nâng giữ gìn,
cho xứ đạo thăng tiến trung kiên.