50 Năm Tạ Ơn
Lm. Nguyên Lễ

1/ Năm mươi năm nay đã qua rồi chúng con chung lời tạ ơn Thiên Chúa. Năm mươi năm, ơn Thánh dư tràn, đoàn con hát vang, bài ca tạ ơn.

ĐK: Xin tạ ơn Thiên Chúa ban hồng ân chan chứa, cho chúng con trên gian trần, qua tháng năm luôn an lành, xin chung lời ca vang, muôn hồng ân Chúa ban.

2: Muôn hoa tươi như nói thay lời cám ơn Chúa Trời ngàn năm không ngơi. Muôn con tim chung kết tâm tình, ngợi khen chúc vinh hòa trong lời kinh.

3/ Xin ơn Trên nâng đỡ giữ gìn chúng con vững bền trọn niềm cậy tin, luôn nương thân trong Chúa nhân lành, dù bao khó khăn, lòng luôn bình an.