KÍNH DÂNG CHA
Lm. Nguyên Lễ

1/ Kính dâng lên Cha đây bánh với rượu thơm ngon, đoàn con kính dâng lên Cha cùng muôn tấm lòng sắt son.

ĐK: Xin Cha nhận lấy lễ dâng, ban muôn hồng phúc đỡ nâng, cho khắp gian trần, đoàn con đêm ngày vui sống. Xin Cha thương sai Thánh Thần, ban muôn ơn thiêng chúc lành, thánh hóa lễ dâng, thành Thần Lương, nuôi sống nhân trần.

2/ Kết muôn hương hoa, cùng tiến dâng về nhan Cha, để ghi nhớ bao năm qua, Tình Cha vẫn hằng thiết tha.

3/ Kính dâng lên Cha, của lễ cảm tạ tri ân, nhờ ơn Chúa như mưa xuân, làm tươi mát đời chúng con.