NGUYỆN CẦU CHO MẸ
Lm. Thiên Ân

1/ Tình Mẹ như là biển đông, làm sao đền đáp cho trọn, một đời hy sinh lắng lo, thầm mong con lớn lên người. Nhưng giờ mẹ đã ra đi, ngậm ngùi nào biết nói chi! Nguyện cầu tình Chúa xót thương, ban cho mẹ hạnh phúc thiên đường.

ĐK: Nguyện xin Chúa đoái thương xem mẹ con, trọn cuộc sống đã tin yêu nơi Ngài, dù đường dài chông gai giăng lối, vẫn một lòng theo Chúa mà thôi. Nguyện xin Chúa khấng ban cho mẹ con, cuộc sống mới phúc vinh nơi quê trời, được ngàn đời bên nhan thánh Chúa, sống niềm vui thánh ân rạng ngời.

2/ Tình mẹ bao là mến thương, dìu con vượt khắp nẻo đường, dù đời con bao nổi trôi, tình thương luôn mãi không rời. Nhưng giờ mẹ đã ra đi, ngậm ngùi nào biết nói chi! Nguyện cầu tình Chúa thứ tha, ban cho mẹ hạnh phúc bao la.

3/ Tình mẹ êm đềm thiết tha, tựa như dòng suối chan hòa, dù đời bao phen đắng cay, tình thương luôn mãi đong đầy. Nhưng giờ mẹ đã ra đi, ngậm ngùi nào biết nói chi! Nguyện cầu tình Chúa chứa chan, ban cho mẹ hạnh phúc thiên nhan.