TÌNH YÊU NHIỆM MẦU
Lm. Thiên Ân

1/ Có ai hiểu thấu tình yêu Chúa bao la nhiệm mầu, từ hư vô cho con hiện diện, để con được sống giữa nơi trần gian. Ôi ân tình Chúa, con cất tiếng ca khen danh Ngài, vì yêu thương Cha đã chọn gọi, gọi con làm nhân chứng cho tình yêu.

ĐK: Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi rao truyền chân lý, chứng tá Phúc Âm, sống giữa thế nhân là chút muối men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống, mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em là sống chứng nhân cho Tin Mừng Ngài.

2/ Con cảm tạ Chúa vì thương đến thân con mọn hèn, dù Chúa biết con đâu là gì, là cát bụi được Chúa thương gọi lên. Con nguyện từ đây dệt khúc hát tri ân cảm tạ, bằng đời sống dấn thân phục vụ, để đáp đền ơn Chúa ôi huyền siêu.

3/ Biết bao người thế đang khao khát trông mong từng ngày, nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, tìm nẻo về hạnh phúc nơi thẳm sâu. Con xin tìm đến là loan báo Tin Mừng của Ngài, nguồn hạnh phúc cho ai tìm gặp, Ngài chính và Thiên Chúa của tình yêu.