BUÔNG 2
Sr. Têrêsa

1. Con đã buông rồi, tay trắng tay. Xin tình yêu Chúa luôn mãi đong đầy. Con ra đi trình diện Chúa giờ đây. Mang theo ân tình Chúa xót thương vô ngần.

ĐK. Buông hai tay trả lại cho đời tiếng khen chê. Buông hai tay trả lại cho đời vinh quang trần thế. Chỉ mang theo niềm tin, lòng mến Chúa say mê. Hân hoan nghe tiếng gọi, Chúa đến đón con trở về.

2. Con đã buông rồi những thắng thua. Giã từ thôi những vương vấn danh lợi. Xin chia tay từ biệt hết mọi người. Con xin để lại tình mến thương cho đời.

3. Con đã buông rồi những thú vui. Vĩnh biệt thôi những ham muốn trần đời. Con ra đi trở về bến nghỉ ngơi. Quê hương trên trời là phúc ân cao vời.