BÊN LÒNG CHÚA
Sr. Têrêxa


1/ Hạnh phúc chỉ tròn đầy khi lòng con có no đầy tình Chúa. Hạnh phúc chỉ tròn đầy khi lòng con luôn biết cho đi, khi lòng con không ghét ghen hận thù, khi lòng con chan chứa yêu thương. Hạnh phúc chỉ tròn đầy khi tim con luôn hiến dâng về Chúa. Hạnh phúc chỉ tròn đầy khi tay con luôn biết trao ban, khi tim con luôn biết mở rộng, để yêu thương mọi người như Chúa yêu.

ĐK. Kề lòng bên Chúa, hồn con hỉ hoan bình an. Kề lòng bên Chúa, hồn con luôn được sướng vui. Kề lòng bên Chúa, hồn con hỉ hoan bình an. Kề lòng bên Chúa, mùa xuân mãi mãi không tàn phai.

2/ Hạnh phúc chỉ tròn đầy khi từng giây sống âm thầm cùng Chúa. Hạnh phúc chỉ tròn đầy khi từng giây luôn biết hy sinh, khi từng giây luôn sống trong quên mình, khi từng giây luôn biết bao dung. Hạnh phúc chỉ tròn đầy khi con luôn xa lánh danh lợi thú. Hạnh phúc chỉ tròn đầy khi môi con luôn nói yêu thương, khi trong con luôn sống tâm nguyện tìm vinh quang chỉ một mình Chúa thôi.