BUÔNG
Sr. Têrêsa


1. Nhắm mắt nằm xuôi tay xuống, khi cuộc đời mầu tím dần buông. Ta mang theo những gì, để làm hành lý ra đi. Tiền tài, vinh hoa phú quý đâu còn ích chi, đâu ý nghĩa gì, chỉ là cát bụi hư vô. Hỡi người đừng vấn vương làm chi.

ĐK. Khi ta sinh ra hai bàn tay trắng. Trở về với Chúa hai bàn tay không. Chỉ đem theo lòng mến cậy trông, đưa ta vào cõi phúc trông mong. Chúa, Chúa ơi! dạy con sống khiêm nhường, sống yêu thương, làm hành lý lên đường, tiến vào quê hương tươi sáng, sống muôn đời bên Chúa tình thương.

2. Buông đi! đừng nên vương vấn, gian trần này cuộc sống phù vân. Ta chia tay giã từ mọi người sống bên ta. Thành đạt, vinh quang danh giá đâu còn thiết tha. Thôi hết tất cả, đâu còn khát vọng kiêu sa. Hỡi người đừng vấn vương phù hoa.