ĐÂY LÀ BÁNH BỞI TRỜI
Nguyên Nhung


ĐK. Đây là bánh bởi Trời (Đây là bánh bởi Trời) là tấm bánh thơm tuyệt vời (tuyệt vời bánh thơm tuyệt vời) được ban xuống cho loài người (cho loài người, cho loài người)

1. Ai hằng luôn khát khao suốt đời hưởng ngàn ơn phúc. Ai hằng luôn ước ao đời luôn có Chúa dắt dìu. Mau về đây sớt chia chung hưởng một tấm bánh thơm. Mau về đây liên kết liên kết trong một tình yêu.

2. Ai gặp bao khó nguy rối bời đường đời đêm tối. Ai nặng mang nỗi lo khổ đau lất lây chất chồng. Mau về đây đón nhận lương thần trợ giúp sức thiêng. Mau về nơi suối mát uông nước suối nguồn bình an.

3. Muôn ngàn lần biết ơn sớm chiều tạ ơn Thiên Chúa. Dâng ngàn câu chúc vinh cảm mến Chúa đến muôn đời. Thương tặng muôn Thánh ân Máu Thịt mình nuôi thế nhân. Cho đoàn con vui sống vui sống muôn đời hạnh phúc.