ANH HÙNG TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Nguyên Nhung


1. Đẹp thay những bước chân người ra pháp trường. Đẹp thay những chứng nhân gieo ánh sáng niềm tin. Đây các Anh hùng Việt Nam một lòng trung kiên theo Chúa. Quyết dấn thân chẳng sợ đòn roi chịu khổ đau chỉ vì tình yêu.

ĐK. Đây bao Anh hùng Việt Nam hân hoan lãnh muôn phúc lộc. Trên nơi Thiên đình hiển vinh, được triều thiên hào quang lấp lánh. Nay Chúa nhân lành thưởng công, xin dâng bài ca chúc tụng, muôn tiếng lòng cùng hiệp dâng tạ ơn Chúa ngàn trùng.

2. Đẹp thay những bước chân người ra pháp trường. Người đi nước mắt rơi trở về với niềm vui. Đây những hạt vàng mục nát để rồi sinh hoa kết trái. Các Thánh Tử đạo chọn khổ đau, chọn thập giá để nhận vinh phúc.

3. Nguyện xin giúp chúng con luôn sống can trường. Trở nên những chứng nhân đi loan bo tình thương. Theo các Anh hùng ngày xưa trọn niềm tin yêu phó thác. Yêu Chúa yêu người ở mọi nơi, thực hiện công bình và bác ái.