BƯỚC CHÂN TRỞ VỀ
Nguyên Nhung


1. Người con thứ hoang đàng khi gia tài đã tiêu tan. Và sức đã vơi cạn trong đói nghèo trong lạnh giá. Khổ đau vây kín tâm hồn, khổ đau vì trót lầm lỡ. Bước chân vội vã quay về, trở về xin Cha thứ tha

ĐK. Ngài yêu con tình bao la thiết tha. Chờ mong con về hưởng ơn thứ tha. Tình yêu thương vợt non cao biển lớn. Dìu đưa con về sống vui an hòa

2. Đời người mãi đi tìm những ước vọng những vinh hoa. Đời người mãi đi vào trong vũng lầy bao lầm lỗi. Người ơi quay gót chân về, người mau xa lánh tội lỗi. Hãy mau đổi mới tâm hồn, tìm về bên Đấng xót thương

3. Đời con trót mê lầm biết bao ngày bước đi hoang. Tìm vui giữ thế trần đã lỗi phạm đến tình Chúa. Đời con nay hối hận rồi, nguyện Cha khoan dung từ ái. Xóa đi mọi vết lỗi lầm, rửa hồn con nên trắng trong.