CHÚC TỤNG CHÚA ĐI
Nguyên Nhung


1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi ơi, chúc tụng Chúa đi hỡi vũ hoàn bao la, hỡi muôn tầng trời xanh. Chúc tụng Chúa đi mọi kỳ công Chúa tạo tác nên. Núi non và biển khơi, nào hãy ca ngợi ngàn đời.

ĐK. Xin chúc tụng Chúa quyền năng tạo tác đất trời, rạng ngời vinh quang khắp nơi, trần gian cất cao bài ca mới. Xin chúc tụng Chúa tình thương bền vững thiên thu, tình thương cao lớn vô ngần, ngàn lần tán tụng hồng ân.

2. Chúc tụng Chúa đi ngàn dân ơi, chúc tụng Chúa đi hỡi muôn ngàn tinh tú, suối trên nguồn tuôn rơi. Chúc tụng Chúa đi này vầng ô, cung hằng thắm xinh. Tiết đông lạnh sương rơi, nào hãy ca ngợi ngàn đời.

3. Chúc tụng Chúa đi vạn vật ơi, muôn loài khắp nơi. Cánh chim trời tung bay, cá bơi ngoài biển khơi. Chúc tụng Chúa đi nào cỏ hoa thắm nồng tốt tươi. Nắng mưa và mây gió, nào hãy ca ngợi ngàn đời.