DÂNG LỄ MÙA XUÂN
Nguyên Nhung


1. Xuân nay (i) đã về, hợp muôn lòng con kính tiến. Xin dâng tiến Cha đây là bánh thơm, xin dâng tiến Cha ly rượu nồng thơm tinh khiết. Xuân tươi hát muôn khúc ca, vang lên thiết tha. Kính tiến lễ vật gồm muôn công sức, là những tinh hoa từ khắp ruộng vườn.

ĐK. Chúc tụng muôn đời đoàn con xin chúc tụng Cha. Đã cho bánh với rượu thơm ngon, hóa nên lễ dâng tình yêu. Cảm tạ muôn đời đoàn con xin cảm tạ Cha. Đã ban xuống muôn vàn ơn thiêng, thắm tươi ngát hương mùa xuân.

2. Xuân nay (i) đã về, nhành mai vàng tươi sắc thắm. Xin dâng tiến Cha đây là đóa hoa, xin dâng trái ngon thơm ngọt vườn xanh tươi mới. Xuân mang đến bao ý thơ, bao nhiêu ước mơ. Kính tiến lễ vật này là cuộc sống, nguyện ước tâm tư cùng tiến dâng Ngài.