DÂNG TRẦM HƯƠNG
Nguyên Nhung


ĐK. Tựa ngàn trầm hương ngát bay. Bay trước nhan uy quyền tình mến thiết tha sắt son. Ngàn lời tri ân phúc ân Mẹ nhân đức tuyệt diệu đầy phúc. Mẹ là Nữ Vương thiên đàng.

Nén hương trầm dâng Mẹ cao sang. Ngát hương lòng Mẹ thánh đức, Đấng tinh tuyền muôn phúc lạ, đẹp hơn đền vàng châu báu. Nén hương trầm chân thành dâng lên. Kính dâng Mẹ hiền diễm phúc, kính dâng Mẹ Đấng Thánh vẹn, ngàn đời vang lời ngợi khen.

Nén hương trầm dâng Mẹ thiên cung, kính dâng Mẹ hiền rất thánh, mẫu gương đời sống tốt lành, dạy cho đoàn con dưới thế. Chúng con nguyện theo lối bước, sống như Mẹ biết lắng nghe, một đời thi hành Thiện Ý.

Nén hương trầm muôn lòng dâng lên. Kính dâng lời kinh sốt mến, kính dâng nguyện ước suốt đời, tựa nương lòng Mẹ nhân ái. Khấn xin Mẹ thương đoái đến, chúng con thuyền nan giữa giòng, Mẹ dìu đưa vượt trùng khơi.