LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
Nguyên Nhung


1. Lòng Chúa xót thương bao la tình chẳng bến bờ. Lòng Chúa xót thương tấm thân con không thể hiểu thấu. Yêu thương nhân gian chốn mau tàn, bao nhiêu oán than hờn ghét ghen. Lòng Chúa xót thương đã ban cho Đấng Ngôi Lời cứu chuộc.

ĐK. Xin cho đoàn con luôn chiêm ngắm mầu nhiệm tình thương. Nguồn suối thánh ân bến an bình cho muôn người thế trần. Xin cho đoàn con tràn sức sống trái tim mở rộng, và yêu tha nhân như Chúa đã yêu thương đoàn dân.

2. Lòng Chúa xót thương ai đang bần cùng đói nghèo. Lòng Chúa xót thương những ai đang bệnh tật đau yếu. Ai đang cô đơn sống thất vọng, đau thương chia ly hồn nát tan. Lòng Chúa xót thương thánh ân ban xuống cho người yếu hèn.

3. Lòng Chúa xót thương ai đang lòng đầy uất hận. Lòng Chúa xót thương những ai đang tội đời vây vương. Ai đang hoang mang sống nghi ngại, bao năm lung lay lạc đức tin. Lòng Chúa xót thương thứ tha cho trái tim người hối tội.