YÊU ĐẾN CÙNG
Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Ngài đã yêu họ đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu kẻ thuộc về Chúa. Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu những kẻ thuộc về Chúa.

1. Yêu đến cùng là đón nhận Thánh Ý. Yêu Chúa Cha Ngài đã chẳng hề tiếc chi. Nếu Chúa Cha yêu thương cõi thế, đến Chúa Con yêu thương cũng thế, Chúa đã yêu chẳng tình nào sánh vì.

2. Yêu đến cùng là bỏ trời cao giáng thế. Yêu đến cùng bằng mối ân tình thủy chung. Chúa đã yêu, yêu cho đến chết. Chúa đã yêu trọn vẹn thắm thiết. Chúa đã yêu, một tình yêu vĩ đại.

3. Yêu đến cùng tựa mẹ hiền yêu con cái. Yêu đến cùng lo lắng cho từng đứa con. Chúa đã yêu cho con Bánh Thánh, Chúa đã yêu cho con Máu Thánh, Chúa đã yêu bằng tặng ban chính mình.

4. Yêu đến cùng từ Thánh Thể đến Thánh giá. Yêu đến cùng là Trái tim Ngài mở ra. Hãy giúp con luôn yêu mến Chúa, biết mến thương anh em với Chúa. Hãy khứng ban một vầng tim thắm tình.